آگهی مناقصه 95/1

در . ارسال شده در آگهی مناقصه و مزایده

آگهي مناقصه 95/1

دانشكده علمي – كاربردي پست و مخابرات در نظر دارد جهت انجام امور خدماتي و پشتيباني خود از قبيل حمل و نقل، پيشخدمتي، امور اداری خدمات، باغبانی و نگهبانی را در سال 1395 از طريق مناقصه انعقاد قرارداد با شركت هاي ذيربط كه داراي تعيين صلاحيت و رتبه بندي از وزارت كار و امور اجتماعي استان تهران مي باشند بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها اقدام نمايد.

  1. تاریخ و محل دریافت اسناد و تحویل اسناد مناقصه :

    از روز درج آگهی سه شنبه مورخه 27/11/94 لغایت 8/12/94 به دبیرخانه دانشکده به نشانی : تهران : میدان آزادی، بزرگراه محمدعلی جناح، بلوار دانش

  1. سپرده شرکت در مناقصه :

 ارائه تضمین شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه اعلام می­گردد که می­بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی بر اساس شرایط مندرج در متن اسناد به مناقصه گذار ارائه گردد.

  1. نحوه خرید اسناد:‌

           مبلغ خرید اسناد مناقصه 300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب 108 خزانه داری کل، نزد بانک مرکزی، واریز گردد.