عناوین و سیلابس دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه در حوزه ICT

در . ارسال شده در Persian

عناوین رشته‌های مصوب دوره آموزشی نیروهای مسلح به شرح ذیل است:

1-تعمیرات موبایل

2- Mobil app

3- ICDL

4- شبکه‌های کامپیوتری

5- امنیت شبکه

6- برنامه نویسی

7- کسب و کارهای الکترونیک

8- FTTX

9- فیبر نوری

10- شبکه‌های فیبر نوری

11- تجارت الکترونیک 

عنوان دوره:تجارت الکترونیک

ردیف

سیلابس

ساعت

منابع اصلی

منابع فرعی*

1

مفاهیم و تعاریف تجارت الکترونیک

2

اصول تجارت الکترونیک

دکتر گرامی

 Turban,E. ,lee,J. ,King,D.and Chung,H.M. ,Electronic Commerce:Management Perspective,Prentiice Hall,2000

2

مزایای تجارت الکترونیک

2

تجارت الکترونیکی

رمضان عباس نژاد , انتشارات فناوری نوین

صنایعی، علی، بازاریابی و تجارت الکترونیکی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، ۱۳۸۰

3

مدلهای B2C  و B2B

2

آموزش گام به گام تجارت الکترونیک , مولف جیسون ریچ , ترجمه هنگامه خدابنده

 

4

مدلهای B2E و B2G

2

آموزش گام به گام تجارت الکترونیک , مولف جیسون ریچ , ترجمه هنگامه خدابنده

 

5

بازاریابی الکترونیکی و نقش آن در تجارت الکترونیک

2

کتاب بازاریابی دیجیتال مولف متینه مقدم , انتشارات طاهریان

 

6

هوشمندی کسب و کار

2

اصول تجارت الکترونیک

دکتر گرامی

 

7

انواع پرداخت الکترونیک

2

اصول تجارت الکترونیک

دکتر گرامی

 

8

روشهای ارتقاء امنیت در تجارت الکترونیک

2

تجارت الکترونیکی

رمضان عباس نژاد , انتشارات فناوری نوین

 

*درصورت استفاده از مرجع اینترنتی به عنوان منبع، لینک فایل مورد نظر ذکر شود.

12- رایانش ابری

13- پول دیجیتال

14- اینترنت اشیاء