نظر سنجی اساتید

پرسشنامه نظر سنجی کیفیت آموزش مدرسین توسط دانشجویان

دانشجوی گرامی به منظور بالا بردن سطح آموزش دانشکده و نظر سنجی در خصوص کیفیت آموزش مدرسین محترم،خواهشمند است با در نظر گرفتن این که پاسخها محرمانه بوده و بدون توجه به مسائل شخصی، به سوالات ذیل پاسخ دهید. بدیهی است پاسخهای واقع بینانه شما،اطلاعات با ارزش و سازنده ای برای مدرسین ومسئولین دانشکده فراهم ساخته ودر موارد مقتضی از آن استفاده خواهد شد. . .

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید

شماره تلفن همراه(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید

نیمسال(*)
ورودی نامعتبر

مقطع(*)
ورودی نامعتبر

-----------------------------------------------------------------------

رشته(*)
ورودی نامعتبر

نام مدرس(*)
ورودی نامعتبر

رعایت مبانی فرهنگی و ارزش های اسلامی(*)

ورودی نامعتبر

قدرت تفهیم و انتقال مطالب درس(*)

ورودی نامعتبر

میزان تسلط بر موضوع درس(*)

ورودی نامعتبر

توانایی در پاسخگویی و رفع مشکلات یادگیری دانشجویان(*)

ورودی نامعتبر

نظم وپیوستگی مطالب ارائه شده(*)

ورودی نامعتبر

چگونگی استفاده مطلوب از وقت کلاس(*)

ورودی نامعتبر

نظم مدرس از نظر حضور و ترک به موقع کلاس(*)

ورودی نامعتبر

نحوه برخورد مدرس با دانشجو وایجاد احترام متقابل(*)

ورودی نامعتبر

نحوه کنترل و اداره کلاس(*)

ورودی نامعتبر

رعایت سرفصل های دروس تعین شده(*)

ورودی نامعتبر

استقبال مدرس برای مشاوره و راهنمایی در خارج از کلاس(*)

ورودی نامعتبر

روش تدریس(استفاده از مثال و مطالب کاربردی)(*)

ورودی نامعتبر

میزان معرفی منابع و ماخذ در رابطه با موضوع آموزشی(*)

ورودی نامعتبر

نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان(*)

ورودی نامعتبر