ابزارهای مدیریت کسب و کار دیجیتال

۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۸۵۳
کسب و کارهای موجود به ویژه آنهایی که به صورت سنتی در بازار فعالیت می کنند، ناگزیر از تغییر رویکرد به سمت مولفه ها و الزامات اقتصاد دیجیتال هستند.
ابزارهای مدیریت کسب و کار دیجیتال

به گزارش روابط عمومی دانشکده پست ومخابرات: یکی دیگر از تک پودمان های پیشنهادی دانشکده که به تصویب دانشگاه جامع رسیده تک پودمان "ابزارهای مدیریت کسب و کارهای دیجیتال" ‌است که در این خصوص مصاحبه ای با جناب آقای صالح آچاک (معاون اداره کتابخانه و انتشارات و مسئول تدوین طرح درس این تک پودمان)، صورت پذیرفته تا توضیحاتی در این خصوص ارائه نمایند.

آقای آچاک در مورد توسعه بسترهای کسب و کارهای دیجیتال این چنین گفت: کسب و کارهای موجود به ویژه آن هایی که به صورت سنتی در بازار فعالیت می کنند، ناگزیر از تغییر رویکرد به سمت مولفه ها و الزامات اقتصاد دیجیتال هستند. تغییر و تحولات تکنولوژی طی چند دهه اخیر ضرورت این موضوع را ثابت کرده که شرکتهایی که در مقابل این تغییرات مقاومت کرده و به روند فعلی خود ادامه دهند به تدریج از صحنه کسب و کار و تجارت خارج خواهند شد. از این رو شناخت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و روش های کار و فعالیت در این اقتصاد می تواند تضمین کننده بقای کسب و کارها باشد. با شناخت فناوری ها، مهارت های مورد نیاز، الزامات و نمونه های موفق این عرصه می توان راه را برای انطباق و توسعه هر چه بهتر و بیشتر کسب و کارها باز کرد. بدیهی است هر چقدر کاربری فناوری های دیجیتال در کسب و کارهای امروزی گسترده تر شود، کارایی عملیاتی آنها بیشتر و نه تنها باعث بزرگتر شدن اقتصاد دیجیتال می شود بلکه کاستی هایی که اقتصاد سنتی در فراهم نمودن مهارت ها و شغل های مورد نیاز جامعه دارد، جبران خواهد نمود. در این تک پودمان تلاش می شود ضمن معرفی ابعاد مختلف زیست بوم اقتصاد دیجیتال مهارت های لازم برای توسعه کسب و کار و فعالیت های مرتبط در آن به همراه نمونه های عملیاتی موجود تشریح گردد.

ایشان ادامه دادند: متقاضیان این دوره حداقل باید دارای مدرک کاردانی بوده و مدت زمان این دوره تک پودمان 168 ساعت است. پس از اتمام موفقیت آمیز دوره، به افراد دانش پذیر، گواهینامه پایان دوره آموزش تک پودمان توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، اعطاء می‌گردد.

   


نظر شما :