برگزاری سومین جلسه شورای علمی کانون ارزیابی و توسعه مدیران

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۶ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۸۰۵
سومین جلسه شورای علمی کانون ارزیابی و توسعه مدیران با حضور دکتر عباسی شاهکوه و اعضای کانون ارزیابی تشکیل شد.
برگزاری سومین جلسه شورای علمی کانون ارزیابی و توسعه مدیران

به گزارش روابط عمومی دانشکده پست و مخابرات، در ابتدای جلسه دکتر عباسی شاهکوه بر نقش کانون ارزیابی در تعیین افراد واجد شرایط پست های مدیریتی حوزه ICT کشور تاکید نمودند و اعلام  نمودند: در 6 ماه نخست سال جاری210 نفر در دانشکده پست و مخابرات ارزیابی شده اند.

وی با اشاره به سازمان های زیر مجموعه وزارت افزودند: ما می توانیم آمار کلی در مورد شایستگی ها ارائه و تحلیل های مختلفی را ارسال  کنیم و نقاط ضعف و قوت سازمان ها را شناسایی نماییم. 

در ادامه جلسه دکتر مرجانی مشاور دانشکده و عضو شورای علمی کانون، با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی مدیران آینده باید در کانون وجود داشته باشد، فرآیندهای دوره ارزیابی را شامل 5 دوره عنوان کرد: آزمون ها، بحث گروهی ( مستند سازی شده )، بحث گروهی ( بازرسی مدیریتی)، مصاحبه ( به صورت فردی یک به یک یا دو به یک ) و ارائه مطالب ( گزارش نویسی، توان اداره کردن جلسات و ..).  

جلسه کانون ارزیابی پس از بحث و بررسی پیرامون تنظیم سند برنامه که شامل تدوین سند، طراحی برنامه، تربیت ارزیابان و تشکیل جلسات ماهانه بود خاتمه یافت. 


نظر شما :