چارچوب شایستگی های دیجیتال در اتحادیه اروپا

۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۱ رویدادهای علمی و پژوهشی
تعداد بازدید:۳۲۵۷
چارچوب شایستگی های دیجیتال پنج حوزه شایستگی را مشخص می کند. هر حوزه تعدادی از شایستگی های مشخص، سطوح حرفه ای، دانش، مهارت ها و نگرش های مرتبط با هر شایستگی را در بر می گیرد.
چارچوب شایستگی های دیجیتال در اتحادیه اروپا

چارچوب شایستگی های دیجیتال برای شهروندان (Digcomp): حوزه های شایستگی

براساس پژوهش صورت گرفته در مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اتحادیه اروپا، چارچوب شایستگی های دیجیتال، پنج حوزه شایستگی را مشخص می کند. هر حوزه تعدادی از شایستگی های مشخص، سطوح حرفه ای، دانش، مهارت ها و نگرش های مرتبط با هر شایستگی را در بر می گیرد:

 1. سواد داده و اطلاعات
  1. مرور، جستجو و فیلتر کردن داده، اطلاعات و محتوی دیجیتال
  2. ارزیابی داده، اطلاعات و محتوی دیجیتال
  3. مدیریت داده، اطلاعات و محتوی دیجیتال
 2. ارتباطات و همکاری: تعامل از طریق فناوری های دیجیتال
  1. اشتراک گذاری از طریق فناوری های دیجیتال
  2. درگیر نمودن شهروندان از طریق فناوری های دیجیتال
  3. همکاری کردن از طریق فناوری های دیجیتال
  4. روش قابل قبول ارتباط از طریق اینترنت
  5. مدیریت هویت دیجیتال
 3. ایجاد محتوی دیجیتال
  1. توسعه محتوی دیجیتال
  2. یکپارچگی و تشریح مجدد محتوی دیجیتال
  3. حق امتیاز و مالکیت فکری
  4. برنامه نویسی
 4. ایمنی
  1. محافظت از ابزارها
  2. محافظت از داده ها و حریم شخصی
  3. محافظت از سلامتی و رفاه
  4. محافظت از محیط زیست
 5. حل مساله
  1. حل مشکلات فنی
  2. شناسایی نیازها و پاسخ های فناورانه
  3. کاربرد خلاقانه فناوری های دیجیتال
  4.  شناسایی شکاف شایستگی دیجیتال

تهیه و تنظیم: صالح آچاک

source:https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


نظر شما :