رویدادهای علمی و پژوهشی - آرشیو

کمبود آب، تهدید نادیده گرفته شده برای اقتصاد دیجیتال

کمبود آب، تهدید نادیده گرفته شده برای اقتصاد دیجیتال

از آنجا که کمبود آب و نگرانی های اقلیمی، همه را وادار به تجدید نظر در استفاده از آب می کند، این مسئله باید برای مراکز داده در اولویت باشند. اگر یک مرکز داده را مدیریت می کنید، شما به مدیریت هوشمند استراتژی آب احتیاج دارید. خوشبختانه امروزه راه حل های عملی برای انجام آن وجود دارد.

ادامه مطلب
سرریز دیجیتال چیست؟

سرریز دیجیتال چیست؟

سرریز دیجیتال هنگامی رخ می دهد که فناوری انتقال دانش، نوآوری کسب و کار، و بهبود عملکرد یک شرکت را در میان صنایع و بین زنجیره های تامین شتاب می دهد، تا یک تاثیر اقتصادی توسعه پایدار به دست آید.

ادامه مطلب