رویدادهای علمی و پژوهشی - آرشیو

ارزش کلان داده در تحقیق و توسعه

ارزش کلان داده در تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه همیشه یک بخش اساسی از توسعه محصول جدید بوده است. شرکت ها با هدف توسعه بهترین محصولات در انتهای تحقیق و توسعه، به گونه ای که بتوانند آن ها را به خط انتهای اجرا اضافه کنند، هستند. اینجا صحبت درباره این است که چگونه کلان داده می تواند به زنجیره تحقیق و توسعه سنتی ارزش اضافه کند.

ادامه مطلب