رؤسای پیشین دانشکده

ناصر عنایتی راد (دکترای ماکروویو الکترونیک/ دورهام انگلستان)  از خرداد ۱۳۷۲ تا خرداد ۱۳۷۷

 

 مسعود موحد (فوق لیسانس مهندسی برق/ دانشگاه تهران)  از تیر ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۸۱

 

سید علی علویان (دکترای مهندسی برق -مخابرات / دانشگاه صنعتی امیر کبیر )  از آبان ۱۳۸۱ تا مهر ۱۳۸۲

 

 

غلامعلی حسنی صدر (دکترای علوم الکترونیک / دانشگاه دهلی هندوستان)  از آبان ۱۳۸۲ تا فروردین  ۱۳۹۴

 

 

وحید یزدانیان (دکترای فیزیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر) از فروردین ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۸