دفتر ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : جمشید زاهدی

سمت : مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی روابط عمومی

 

مختصری از شرح وظایف دفتر ریاست و روابط عمومی:

ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.
-
پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشکده.
-
تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشکده.
-
تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.
-
انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط.
-
تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
-
اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری.
-
برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.
-
تهیه تفاهم نامه های همکاری‌های علمی با دانشگاه‌های خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین‌المللی.
-
جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی ، ورزشی و رفاهی دانشکده به مردم .