برنامه آموزشی سال ۱۳۹۹

برنامه آموزشی سال ۱۳۹۹

رویکرد آموزشی سال  1399

نیازهای آموزشی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، به دلیل ماهیت به شدت در حال تغییر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و همه گیر شدن آن تا جایی که شئون و شقوق زندگی آحاد مختلف جامعه را در بر گرفته است، سمت و سویی پیدا کرده که عملاً شیوه های سنتی آموزش در این عرصه پاسخگو نبوده و لازم است تا در روش ها و الزامات آموزشی بازنگری جدی صورت گیرد.

بر این اساس، دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به عنوان عضو آکادمیک اتحادیه بین المللی مخابرات، پنج دسته فعالیت آموزشی در پنج دپارتمان مختلف، برای پوشش سطوح مختلف درک تحول دیجیتال و تاثیر آن در آینده کسب و کارها و صنعت به منظور بدست آوردن بینش هایی مستحکم در روندهای فناوری مثل زنجیره بلوکی، داده های بزرگ، هوش مصنوعی، و ... ، طراحی نموده است. برنامه های آموزشی جهت پشتیبانی از طرح تحول دیجیتال ملی، بینش ها و انگیزه هایی را برای درک و پیشرفت دنیای به شدت دیجیتال شده، به شرکت کنندگان ارائه می دهد.

همچنین مجموعه ای از بوت کمپ ها، با هدف ایجاد دیدگاه جامع عملی و کاربردی و بدست آوردن مهارت های لازم در حوزه فناوری های نوین و کارگاه های آموزشی تئوری و عملی، با هدف افزایش توانمندی مهارتهای دیجیتال اقشار مختلف جامعه علی الخصوص جوانان و بانوان، طراحی و ارائه گردیده است.

اولویت اجرای دوره های مذکور مبتنی بر روش تقاضا محور بوده و جزئیات آن از طریق صفحه اختصاصی هر دپارتمان در وبسایت دانشکده، اطلاع رسانی می گردد.

دپارتمان مهارت های پایه دیجیتال

دپارتمان مهارتهای میانی دیجیتال

دپارتمان مهارت های پیشرفته دیجیتال

دپارتمان مهارت های  نرم و آموزش عمومی دیجیتال

دپارتمان تک پودمان مهارت های دیجیتال

بوت کمپ های مهارت آموزی دیجیتال- فناوری های نوین

کارگاه های آموزشی 

دانلود کل برنامه آموزشی سال 99