دفتر حراست

در . ارسال شده در Persian

نیکخومرتضی نیک خو

متولد 1362

کارشناس روابط عمومی / نرم افزار

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سابقه فعالیت : 15 سال (حراست وزارت متبوع / سازمان فناوری اطلاعات ایران)

توانایی های فردی :

-          گذراندن دوره های تخصصی حفاظتی و امنیتی

-          مهندسی مجدد فرآیند ها

-          تهیه برنامه ، تامین محتوا ، پیاده سازی و اجرای فرهنگ سازی سازمانی در مجموعه ها .

مختصری از شرح وظایف حراست:

- نظارت بر اماکن ، تاسیسات ، پرسنل ، اسناد طبقه بندی شده و ...

- ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های (عمومی و اختصاصی) مرتبط با امور حراستی

- تعیین صلاحیت مدیران ، مشاوران ، کارشناسان ، پیمانکاران و .... جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و مشاغل حساس .

- تنظیم ضوابط و معیارهای حراستی در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی ، حضور و نظارت بر معاملات ، قرارداد ها ، مزایده ها ، مناقصه ها و ...

- اعلام نظر در مورد مسافرت ها و ماموریت های خارج از کشور کارکنان مجموعه .

- تهیه طرح های حفاظت اسناد ، فناوری اطلاعات ، حفاظت پرسنلی ، حفاظت فیزیکی و نظارت بر صحت اجرای آن