ثبت نام ارزیابان

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر است

محل صدور
ورودی نامعتبر

شماره ملی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
جنسیت وارد نشده

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر

تلفن (با پیش شماره)(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

نشانی
ورودی نامعتبر

لطفا کلیه مدارک قید شده در فراخوان را در قالب یک فایل RAR بارگذاری نمایید

بار گذاری مدارک قید شده در فراخوان(*)
ورودی نامعتبر

لطفا اطلاعات تحصیلی خود را وارد نمائید

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

گرایش
ورودی نامعتبر

تاریخ اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

نام دانشگاه(*)
ورودی نامعتبر

امکان ارائه مدارک وجود دارد
ورودی نامعتبر

لطفا عنوان دوره های گذرانده شده و زمان هر کدام (به ساعت) را درج نمایید

عنوان دوره- زمان (ساعت)
ورودی نامعتبر

لطفا کلیه مدارک مربوط به دوره های گذرانده شده را در قالب یک فایل RAR بار گذاری نمایید

بارگذاری مدارک
ورودی نامعتبر

اطلاعات شغلی

سابقه کاری (سال)(*)
ورودی نامعتبر

نام سازمان یا محل کار(*)
ورودی نامعتبر

سمت یا عنوان شغل(*)
ورودی نامعتبر

شماره تلفن محل کار (با پیش شماره)(*)
ورودی نامعتبر