پیوندهای مفید کتابخانه

در . ارسال شده در اخبار امور پژوهشی

  پیوندهای مفید    book 2

کتابخانه ملی ایران

http://www.nlai.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

پایگاه اطلاعاتی اریک(ERIC)

http://eric.ed.gov

کتابخانه دیجیتال نور

http://www.noorlib.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.sid.ir

پایان نامه های داخلی

http://www.irandoc.ac.ir

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com

روزنامه های داخلی (کیوسک دیجیتال)

www.jaaar.com

دانلود رایگان مقاله

http://freepaper.me

راهنمای نشریات دسترسی رایگان

https://doaj.org

ناشر تخصصی کنفرانس های کشور

http://www.civilica.com